Koszyk (0) Przejdź do koszyka

Wybrane przedmioty

Zdjęcie przedmiotu
Złota moneta 20.000 Realów / Reales 1857 r. - Petrus II - Brazylia Cena : 6900.00 PLN
Zdjęcie przedmiotu
Złota moneta 5 Peso / Pesos 1885 r. - Argentyna - super stan Cena : 3200.00 PLN
Zdjęcie przedmiotu
Złota moneta 10 dolarów 1932 r. - USA - Indianin - Ten Dollars Cena : 5800.00 PLN
Zdjęcie przedmiotu
Moneta kolekcjonerska 200 zł 1982 r. - Bolesław III Krzywousty - Grading PCG PR 69 - Polska - PRL. Cena : 300.00 PLN
Zdjęcie przedmiotu
Złota moneta 5 Peso / Pesos 1930 r. - 100. rocznica uchwalenia konstytucji Urugwaju - Urugwaj - super stan Cena : 3400.00 PLN
Zdjęcie przedmiotu
Moneta 1 dolar 2018 rok Walking Liberty USA. Cena : 300.00 PLN
Zobacz wszystkie
Dukat Regulamin

Regulamin

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy DUKAT dostępny pod adresem internetowym http://dukatkrakow.pl , zwany dalej Sklepem Internetowym lub Serwisem, jest prowadzony przez Firma "Dukat" Ryszard Chrzanowski, ul.Rakowicka 3, 31-511 Kraków, NIP 676-000-36-39, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie oraz zasady korzystania z Serwisu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. Firma gwarantuje autentyczność zakupionych przedmiotów.§ 2.

Zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego DUKAT

 1. Rejestracja Klienta w Serwisie jest bezpłatna i nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu.
 2. W wyniku rejestracji na stronie internetowej Sklepu Klient otrzymuje osobiste konto w Serwisie. Logowanie do konta następuje poprzez uwierzytelnienie na podstawie e-maila i hasła wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji. Klient za pośrednictwem osobistego konta może dokonywać zmian swoich danych oraz przeglądać szczegóły swoich zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.
 3. Klient dokonuje wyboru przedmiotów poprzez umieszczanie ich w osobistym koszyku. Posiadanie przedmiotów w osobistym koszyku nie zobowiązuje Klienta do dokonania zakupu.
 4. Klient ma możliwość dodawania do koszyka jedynie przedmiotów o statusie 'Dostępny'.
 5.  Status każdego przedmiotu w Sklepie Internetowym, a w szczególności w osobistym koszyku Klienta może zmienić się na :
  1. 'Zarezerwowany' - jeśli inny Klient złożył zamówienie zawierające ten przedmiot ale należność za jego zamówienie nie wpłynęła jeszcze na konto Firmy "Dukat".
  2.  'Sprzedany' - jeśli  inny Klient złożył zamówienie zawierające ten przedmiot i zamówienie to zostało już zrealizowane.
  3. 'Niedostępny' - jeśli przedmiot jest aktualnie (czasowo lub na stałe) usunięty z oferty sklepu.
 6. Status przedmiotu 'Zarezerwowany' może zmienić się ponownie na 'Dostępny' w wyniku anulowania zamówienia zawierającego ten przedmiot.
 7. Tylko te przedmioty w osobistym koszyku Klienta, których status w momencie składania zamówienia jest 'Dostępny', będą uwzględnione w zamówieniu.
 8. Ceny wszystkich przedmiotów w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych (PLN) i są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu. Złożenie zamówienia następuje w trzech krokach :
  1. Wybór opcji 'Przejdź do kasy' w osobistym koszyku Klienta.
  2.  Zatwierdzenie (po dokonaniu ewentualnych zmian) danych adresowych do wysyłki zamówienia poprzez wybór opcji 'Kontynuuj zakupy' pod formularzem adresu w Kroku 1/3 zakupów. Jeżeli wybrano opcję odbiór osobisty, w tym kroku nie wyświetla się formularz adresowy, a jedynie informacja o możliwości odbioru.
  3. Zatwierdzenie listy przedmiotów i ostatecznej kwoty zakupów oraz adresu do wysyłki
 poprzez wybór opcji 'Finalizuj' pod podsumowaniem transakcji w Kroku 2/3 zakupów.
 10. Krok III. powoduje przekazanie zamówienia do sklepu "Dukat". Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

   
 
§ 3.

Płatności i Realizacja Zamówień

 1.  W wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient otrzymuje dane konieczne do uiszczenia należności za zamówienie.
 2. Za towary zakupione w Sklepie Internetowym można zapłacić :
  1. Przelewem na konto.
Przelewy przyjmujemy na konto:
   Ryszard Chrzanowski Firma "Dukat"
   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 25 1020 2892 0000 5802 0019 6329
  2. numer konta walutowego EURO 38102028920000510208425433
  3. numer konta walutowego DOLARY 06102028920000510208716427
  4. W tytule należy wpisać numer zamówienia.
  5. Osobiście w siedzibie Firmy "Dukat", ul.Rakowicka 3, 31-511 Kraków.
 3. W obu przypadkach odpowiednią kwotę należy uiścić w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Monety kruszcowe i sztabki ( złoto, srebro, platyna ) do 48 godzin w dni robocze. 
 4. W przypadku nie uiszczenia w wyznaczonym terminie odpowiedniej kwoty zamówienie zostaje anulowane.
 5. Złożone zamówienie otrzymuje status 'Oczekiwanie na zapłatę'. Po zaksięgowaniu na koncie Firmy "Dukat" wpłaty za zamówienie jego status może zmienić się na 'Przygotowanie do wysyłki' lub 'Wysłano' lub w przypadku odbioru osobistego na 'Odebrano osobiście'. Zamówienia anulowane otrzymują status 'Przekroczono termin płatności'.
 6. O zmianach statusu zamówienia Klient jest informowany w wiadomości e-mail. Ponadto zarówno status, jak i inne szczegóły swoich zamówień Klient może przeglądać na osobistym koncie w 'Aktualnych zamówieniach' oraz 'Historii Zamówień'.
 7. Zamówienia są wysyłane na terenie Polski zgodnie z ofertą dostaw umieszczoną na stronie dukatkrakow.pl/dostawa
 8. W przypadku zamówień na adres poza granicami Polski sposób i koszt dostawy są uzgadniane indywidualnie (telefonicznie lub drogą e-mailową) i mogą się różnić od wybranych podczas składania zamówienia.
 9. Koszt wysyłki jest doliczany do kwoty zamówienia. W przypadku adnotacji 'Wysyłka GRATIS' Klient NIE jest obciążany kosztami wysyłki i kosztów wysyłki NIE dolicza się do kwoty zamówienia.
 10. Firma "Dukat"  nie odpowiada za błędnie podany przez Klienta adres do wysyłki.
 11. Firma "Dukat" zachowuje prawo do anulowania zamówień, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta oraz zwrócić Klientowi kwotę, jaką za zamówienie lub jego część Klient wpłacił.
 12. W terminie do 7 dni roboczych kupujący ma prawo zwrotu zakupionych przedmiotów. Nie dotyczy to produktów inwestycyjnych wykonanych z metali szlachetnych takich jak: złoto, złote sztabki i monety, medale,  srebro, srebrne sztabki, monety i medale, platyna - ( art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ). 


 
§ 4.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy Klient ma wgląd w dane, które podał w czasie rejestracji i może je modyfikować.
 3. Dane Klienta są przechowywane tylko i wyłącznie w celu identyfikacji Klienta i możliwości kontaktu z Nim oraz wysyłki zamówień. Ich podanie jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 VII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.
 4. Serwis nie udostępnia danych swoich Klientów podmiotom trzecim lub osobom postronnym w celach reklamowych ani w żadnym innym celu, a dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnieni do obsługi klienta oraz zamówień pracownicy Firmy "Dukat".